Úvodní stránka - Aktivity školy - Zájmové útvary - Zálesácký kroužek

ZÁLESÁCKÝ KROUŽEK

Charakteristika kroužku:

 

"Zálesácký kroužek" probíhá ve čtvrtek od 12:15 do 13:00 pro 3. - 5. ročník a od 13:25 do 14:15 pro 6. - 9. ročník (pokud má vyučující ve čtvrtek metodické odpoledne, probíhá kroužek pro 6. - 9. třídu v pátek od 13:15 do 14:10) ve cvičném bytě pod vedením Mgr. Jiřího Bujnocha. Cílem kroužku je poznávání živé i neživé přírody, budování kamarádského jednání a prožívání dobrodružství pod vlivem myšlenek skautingu, trampingu a woodcraftu.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2017