Úvodní stránka - Aktivity školy - Projekty

PROJEKTY

Ukliďme Česko - 28. 3. 2018:

V pátek 20. 4. se naše škola ZŠ a MŠ Andělská Hora, okres Bruntál, zapojila do celostátní úklidové akce Ukliďme Česko. My jsme touto společnou akcí také zároveň oslavili Den Země, který připadl právě na neděli 22. 4.

Do úklidu se zapojily všechny třídy, oslovili jsme i zájemce z řad veřejnosti, ať se přidají k nám. Každá třída měla přidělaný úsek od Pusté Rudné, v okolí Andělské Hory, až po Světlou Horu.

Rozdali jsme si rukavice, pytle, nabrali vydatné svačiny a vyrazili za hledáním odpadků, které hyzdí naši přírodu. Tento den nám vyšlo skvělé počasí.

Některé skupiny se při hledání pořádně zapotily, mnozí nasbírali i 18 pytlů. Dokonce někteří objevili i černou skládku. Zejména podél cest bylo stále co sbírat. Menší děti měly sběr volnější, proto ho spojily i s opékáním špekáčků.

Po vyčištění jsme na uklizená místa vyvěsili informativní cedulky, že naši žáci vyčistili tyto lokality.

Celkem jsme společně nasbírali 48 pytlů o váze 310 kg. K nim přibylo i 12 pneumatik o váze 120 kg. Sesbírané odpadky laskavě odvezl obecním traktorem pan Svozil.

Z řad veřejnosti nám přišli pomoci i rodiče. Všem děkujeme za pomoc.

Pavlína Doleželová

thn00021.jpg
thn00022.jpg
thn00023.jpg
thn00024.jpg
thn00021.jpg
thn00022.jpg
thn00023.jpg
thn00024.jpg
Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018