Úvodní stránka - Třídy - 4. A

4. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - do středy 25. 3. 2020

1) učebnice str. 26, cv. 4 - Nacvič otázku a odpověď podle vzoru např. Do you like posters? (Máš rád/a plakáty?) Yes, I do. / No, I don't. (Ano/ne)

2) Vyfotit a poslat na mail: michaela.bartova@seznam.cz 5 vět o tom, jaké koníčky (např. sporty) mám rád/a např. I like tennis

3) Pracovní sešit str. 26, cv. 1 (nezapomenout na překlad)

 

K vypracování do pátku:

Matematika - pracovní sešit str. 3 cv. 7, 8, 9

Český jazyk - pracovní sešit str. 18 cv. 1

Vlastivěda - do malého sešitu vypsat všechny kraje ČR pod sebe a vedle nich vypsat krajská města. Pak si je na mapě vyhledat.

Čtení - začněte číst další knihu, kterou později zapíšete do čtenářského deníku

 

23. 3. 2020:

K vypracování do pátku 27. 3.

Anglický jazyk - Milé děti, děkuji za vaše úkoly, jste šikovní! Pokračujeme.

1) Učebnice str. 27, cv. 5. Ptej se nejprve třeba sám/a sebe What game do you like? (Jakou hru máš rád/a?) a odpovídej podle učebnice i na otázku Why (proč). Stejným způsobem procvič otázku, co nemáš rád/a. Procvič všechna slovíčka.

2) Pracovní sešit str. 26, cv. 2. Zeptej se sourozence, mamky, taťky otázkou "Have you got....?" Doplň z tabulky vždy slovíčko. Ti, kteří ti odpovídají, by měli odpovědět buď "Yes, I have." nebo "No, I haven´t." (případně stačí yes, no). Označ si v tabulce, co kdo má a pak pokračuj do cvičení 3, kde vše vypíšeš. Napr. My brother has got posters and stamps.

3) Pracovní sešit str. 26, cv. 4, odpověz na otázky. Otázky si nejprve přelož, ať přesně víš. Vše výše uvedené zase vyfoťte a pošlete na mail. Děkuji.

4) Můžete procvičovat rodinný strom ZDE

Matematika - pracovní sešit str. 5 celá

Geometrie - pracovní sešit str. 7

Český jazyk - pracovní sešit str.18 cv. 2, 3, 4

Přírodověda - přečíst str. 37 a shlédnout video

Vlastivěda - přečíst str. 17, na mapě vyhledat všechna krajská města vyplnit pracovní list podle vzoru (vzor 1, vzor 2). Pokud nemůžete vytisknout, alespoň dětem ukažte vzor.

 

30. 3. 2020:

Matematika - pracovní sešit str. 6

Geometrie - pracovní sešit str. 8 - vypracovat podle vzoru

Český jazyk - pracovní sešit str. 19, návod

sloh - napsat krátkou, stručnou omluvenku - situace: Nepřítomnost ve škole z důvodu návštěvy lékaře.

čtení - str. 116 - 119

Přírodověda - kniha str. 38 - 39 a shlédnout video

Vlastivěda - kniha str. 18 - 19, nakreslit plán okolí bydliště

Anglický jazyk - do 3. 4. 2020

Milé děti, na straně 27 učebnice jste se učily pár přídavných jmen (boring, exciting apod.). Jak už víte z českého jazyka, přídavná jména popisují podstatná jména a v angličtině se jim říká Adjectives (podstatná jména jsou Nouns). Vysoký muž = tall man.

1) Pro další procvičení se podívejte na následující videa: video 1 (toto video je poměrně těžké na porozumění, tak si ho jen poslechněte), video 2, video 3

2) Učebnice str. 28, cv. 1 - přečíst a přeložit si text.

3) Učebnice str. 28, cv. 2 - přečíst otázky a odpovědět. Otázku How many (kolik) v lekci 9. Vedle je vždy uvedená i odpověď. Další otázku IS THERE/ARE THERE už jsme také dělali, proto můžete vymyslet i další otázky na jiné barvy. Barvy (Colours) můžeš procvičit v následujícím odkazu. Poznámka: šedá se může napsat grey nebo gray, stejně tak můžete vidět barvu napsanou colour či color (britská versus americká angličtina).

4) Vypsat slovíčka z lekce 13 do slovníčku.

 

6. 4. 2020:

Český jazyk - pracovní sešit str. 20, příklady - Průvodce češtinou str. 9-10, video 1, video 2, vzor

Matematika - pracovní sešit str. 9, video, vzor

Geometrie - pracovní sešit str. 11, video, vzor

Vlastivěda - pracovní sešit str. 9 - 10 - vyhledat odpovědi v knize, vzor 1, vzor 2. Nechte děti jen tak brouzdat prstem po mapě. :-)

Přírodopis - video 1, video 2

Anglický jazyk - do 10. 4. 2020

1) Učebnice str. 29, cv. 3 a 4 - Přečti a přelož otázky. Podívej se na oblečení. Oblečení procvič v následujících odkazech: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3. Vezměte k poslechu slovíčka a zapište si všechna slovíčka, která uvidíte. Překlad zvládnete podle obrázků, ale pro jistotu si český překlad udělejte tužkou, ve škole případně poopravíme.

2) Pracovní sešit str. 29, celá strana. Ve cvičení pět zkuste najít 10 slovíček v křížovce, opět oblečení. A ve cvičení 6 si dokreslete oblečení na Pat (holka) a Kevovi (kluk), použijte jakékoli barvy a barvy doplňte do textu (druh oblečení máte v textu). Vyfoťte a pošlete mi na mail.

3) Tento týden bychom si povídali o Velikonocích, jak se slaví v Británii. Nechodí se tam koledovat s pomlázkou jako u nás, ale vajíčka a drobnosti se schovávají např. na zahradě (nosí je velikonoční zajíček - Easter Bunny) a děti je hledají (egg hunt). Podívejte se na velikonoční pohádku a další video.

 

14. 4. 2020:

Matematika - do 17. 4. - pracovní sešit str. 10, video 1, video 2

Geometrie - do 17. 4. - pracovní sešit str. 12 a 13

Český jazyk - do 17. 4. - pracovní sešit str. 21

Vlastivěda - do 17. 4. - kniha str. 20, pracovní sešit str. 11

Anglický jazyk - do 20. 4.

1) Učebnice str. 32, cv. 1 - přečíst a přeložit článek. Podívejte se na Roby´s a Rob´s. Vyjadřuje to přivlastnění, tj. její a jeho vlasy (Roby a Rob jsou jména, je to stejné, jako byste chtěli říct, že jsou to např. Anetky vlasy, tj. Anetka´s hair - přidáte jen apostrof a "s"). V článku je i slovíčko "can" - umět, moci. Vysvětlení je ve žlutém rámečku na str. 33, cv. 5. To si přepiš do sešitu.

2) Učebnice str. 32, cv. 2 - přečti si věty, podívej se na obrázek a podle obrázku odpověď, zda jsou věty správně (right) nebo špatně (wrong).

3) Vazbu "there is/there are" už také znáš. Používali jsme ji, když jsme popisovali obrázky v pohádkách, pamatuješ? Stejně tak se můžeš ptát, jestli něco na obrázku je. Učebnice str. 33, cv. 4 - přečti si otázky, např. Is there a mouse in the picture? Je na obrázku myš? (Mají na mysli obrázek na str. 32 s těmi roboty a počítači.) A ty se podíváš a vidíš, že tam myš je. Proto odpovíš: Yes, there is. Když to na obrázku nebude, bude odpověď No, there isn´t. Pozor na množné číslo.

4) Procvič barvy.

5) Procvič čísla.

6) Procvič oblečení: odkaz 1, odkaz 2.

 

20. 4. 2020:

Český jazyk - pracovní sešit str. 21 (ve cv. 4 jako odůvodnění nadepisovat vzory)

Matematika - pracovní sešit str. 14, video 1, video 2

Geometrie - pracovní sešit str. 16, video

Vlastivěda - pracovní sešit str. 12

Přírodopis - kniha str. 40, příloha 1, příloha 2

Anglický jazyk - do 26. 4.

1) Učebnice str. 33, cv. 5. Přepiš si žlutý rámeček včetně otázky a nauč se nazpaměť. Nech se vyzkoušet rodiči. Výslovnost "can" je, že otevřeš pusu, abys vyslovil "A", ale vyslovíš spíš "E". Takže to není přímo "ken", ale něco mezi "a" a "e" :-). Zároveň si poznač. že zápor se tvoří přidáním not, tj. "cannot", které se zkráceně a mnohem častěji píše jako "can´t" (nemoct, neumět). Pro všechny osoby je opět toto sloveso stejné.

2) Pracovní sešit str. 30, 31, 32 a 33. Vždy si přečtěte pečlivě instrukce. Na straně 31 můžete vynechat cvičení 5. U cvičení 4 na téže straně přiřaďte sloveso, které je nahoře k obrázkům. Na straně 33 vynechte cvičení 7. Vše mi prosím pošlete na mail.

3) Procvič sloveso can/can´t v následujících odkazech: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4, odkaz 5

 

27. 4. 2020:

Anglický jazyk - do 3. 5.

1) Učebnice str. 34, cv. 1 - přečti a přelož věty. Cv. 2 - k otázkám přiřaď správné odpovědi. Přepiš do sešit a pošli mi na mail. Vypiš si slovíčka z celé lekce. V této lekci se naučíš míchat barvy, určitě už znáš, že když smícháš např. žlutou a modrou, získáš zelenou barvu. Zopakuješ si tedy barvy, sloveso "can" a "have got", která již umíš.

2) Pracovní sešit str. 34 - vyplň a pošli mi.

3) Procvič sloveso can/can´t v následujících odkazech: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4, odkaz 5

4) Podívej se na video zde.

Český jazyk - pracovní sešit str. 23 (ve cv.4 nadepisuj vzory)

Matematika - pracovní sešit str. 15, video

Geometrie - pracovní sešit str. 17

Vlastivěda - kniha str. 23 a 25 (str. 24 až příští týden), pracovní sešit str. 14, vyhledat všechny nížiny na mapě podle vzoru. Můžete si obkreslit ČR a nížiny do ní zakreslit. Případně vytisknout.

Přírodopis - kniha str. 41, napiš do malého sešitu zkušenosti s chovem nějakého zvířete (pokud jste žádné nechovali, najdi informace na internetu a napiš je), alespoň půlku strany

 

4. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 10. 5.

1) Učebnice str. 35 - přečti celou stranu. Cv. 3 si přelož, slovíčka bys měl/a už znát. Cvičení 4 můžeš vynechat. Ve cvičení 5 zkus napsat, jaké barvy ti vyjdou, když smícháš různé druhy barev. Pokud nevíš, můžeš si to prakticky zkusit třeba u kreslení :-).

2) Pracovní sešit str. 35 - celá strana. Ve cvičení 6 budeš tvořit věty "já potřebuji - I need" na základě příkazu. Např. v prvním řádku: Read. I need a book. Druhý řádek: Draw. I need crayons. Ve cvičení 7 si nejdřív přelož slovíčka v rámečku. Poté zkus doplnit ingredience, které potřebuješ k přípravě jídla. Např. Let's make sandwiches. OK. We need bread, butter, ham, cheese, cucumber.

3) Procvič slovíčka: video 1, video 2

Český jazyk - pracovní sešit str. 24. Cvičení 10 je pro ně těžké, dělávám to s žáky společně, tak se nezlobte, když jim to nepůjde. :-) ) Sloh psát nemusíte, stačí, když vám popíší nějakou pracovní činnost slovně.

Matematika - pracovní sešit str. 18

Geometrie - pracovní sešit str. 20, video 1, video 2, vzor

Vlastivěda - kniha str. 24, pracovní sešit str. 15

Přírodopis - kniha str. 42

 

11. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 18. 5.

1) Učebnice str. 36 a 37. Projděte si cvičení, vypište slovíčka do slovníčku. Hlavně si zapamatujte žlutý rámeček se slovesem "mít", ale už jej znáte. Nicméně si jej znovu opište včetně otázky. Ve cvičení 6 jsou důležité předložky, zkuste si překreslit obrázky včetně předložek. Rodiče mi mohou vaše zápisky poslat (ale nemusí).

2) Pracovní sešit str. 36 a 37. Cvičení 7 můžete vynechat. Prosím pokud možno zaslat mailem.

3) Procvič slovíčka: video 1, video 2, video 3

Český jazyk - pracovní sešit str. 26 (bez slohu)

Matematika - pracovní sešit str. 19

Geometrie - pracovní sešit str. 23

Vlastivěda - kniha str. 26 + pracovat s mapou - vyhledávat pohoří, nížiny, řeky, města.

 

18. 5. 2020:

Český jazyk - čítanka - str. 120 - 123

Matematika - pracovní sešit str. 26

Vlastivěda - kniha str. 27 - 28 přečíst a vyhledávat v mapě jako minulý týden

 

19. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 24. 5.

1) Učebnice str. 38 a 39. Projít cvičení a přeložit si je. Vypište si slovíčka. Probereme pak ve škole.

2) Učebnice str. 60, pohádka o Červené Karkulce. Zkuste si ji děti přečíst, příběh znáte, poznačte si slovíčka, která neznáte, do slovníčku.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020