Úvodní stránka - Třídy - 2. A

2. A

Domácí úkoly
Začátek šk. roku
Projekt Cirkus
Vítáme podzim
Šachy v II. A
Mikulášská dílna
Mikuláš v II. A
Pololetí je tady
Paní Zima
Společně to zvládneme
Domácí škola

Domácí úkoly

17. 3. - Rodiče, na základě nařízení vlády o uzavření škol do odvolání je potřeba, aby děti procvičovaly učivo doma. Na procvičování nyní předávám 15 pracovních listů (cvičení vždy na obou stranách): 5 ČJ, 5 čtení a 5 M (dopoledne byly vloženy do poštovních schránek nebo předány osobně za dodržení hygienických zásad). Prosím, aby se děti učení věnovaly denně. Kromě cvičení na pracovních listech musí také trénovat psaní – mohou psát cvičení z učebnice, část textu nebo básničky z čítanky (nejlépe do sešitu) – vždy dodržovat správné tvary písmen, velikost a sklon písma, důsledně kontrolovat a opravovat chyby. V odpočinkové činnosti číst knížky (nahlas, čtení se dá naučit jen čtením). Pracovních listů bude přibývat. Vypracované pracovní listy ukládat do složky. Děkuji za pochopení.

Marta Unčovská

 

24. 3. - Předány další pracovní listy na procvičování a upevňování učiva. Prosím, abyste dětem práci zorganizovali a určili čas, kdy se budou věnovat učení. Pracovní listy do čtení jsou určeny k hlasitému čtení a kontrole porozumění čtenému (splnění úkolů za textem). Stále platí i hlasité čtení vybrané knížky. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Marta Unčovská

 

31. 3. - Doručeny další pracovní listy. Pro jejich vypracování dětmi platí stále totéž: zorganizovat dětem čas k učení a klid na práci. Pracovní listy, jak jsem informovala dříve, jsou očíslované, proto je dobré postupovat v daném pořadí. Denně číst, psát, počítat. Děti tak mají příležitost lépe si učivo procvičit, upevnit, popř. zlepšit se v učivu, jež jim činilo problémy. Připomínám ještě předprázdninový úkol – zápis z mimočítankové četby a pamětné zvládnutí básničky Kočičí dům. Děkuji.

Marta Unčovská

 

7. 4. - Předány další pracovní listy. Je jich méně (6) než obvykle. Důvod: Na čtvrtek 9. dubna připadají velikonoční prázdniny a v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna jsou svátky. Věřím, že velikonoční svátky si společně s dětmi užijete v klidu, pohodě a navzdory situaci v radostné náladě. Také předávám barevné složky, do kterých si děti mohou zakládat pracovní listy. Vím, že udržet děti při školní práci je obtížné i vzhledem k zlepšujícímu se počasí. Proto je důležité, aby děti měly denní režim přizpůsobený běžnému týdnu školního vyučování, zachovat řád (viz ČT 24, živé vysílání 6. 4., Poradna: domácí výuka). Prosím, aby děti při práci nezapomínaly na sebehodnocení – co se povedlo, co je třeba zlepšit… Děkuji za pochopení a spolupráci. Moc si toho vážím.

Marta Unčovská

 

14. 4. - Předán další soubor pracovních listů. Prvouku si tentokrát děti zopakují v pracovním sešitě. K vypracování cvičení z angličtiny dětem pomůže školní sešit. Ve všech cvičeních si opakují slovíčka. Nadešel také čas provést další záznam z mimočítankové četby. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Marta Unčovská

 

22. 4. - Další soubor pracovních listů na pět „školních“ dnů je opět sestaven tak, aby děti vždy navázaly na předchozí práci. Prosím každý vypracovaný list vyfotit a poslat SMS zprávou, (nebo aplikací Messenger, WhatsApp, popř. na e-mail: martaun@centrum.cz). Můžete posílat denně (zřejmě snazší), nebo souhrnně za celý „školní“ týden. Prosím pokračovat v ukládání pracovních listů do jednotlivých složek. Samozřejmostí je denní mimočítanková četba. Připomínám, že dětem je nutné vymezit pracovní prostor, odstranit rušivé elementy, různá lákadla, aby se dostaly do pracovního nastavení. Je to stejné jako běžná příprava na každodenní vyučování. Děkuji.

Marta Unčovská

 

28. 4. - Předán soubor pracovních listů (ČJ, AJ, M, Prv) na čtyři „školní“ dny, v pátek 1. 5. je svátek. Stále platí každý vypracovaný list vyfotit a poslat již známým způsobem. V prvouce budou děti kromě pracovního listu vypracovávat cvičení i v pracovním sešitě. Děti mají doma všechny učebnice, mohou je tedy také využívat. Neměly by zapomínat ani na tělesnou aktivitu a pobyt v přírodě za dodržení daných zásad. Děkuji za spolupráci.

Marta Unčovská

 

5. 5. - Opět předávám soubor pracovních listů pouze na čtyři dny, v pátek 8. 5. nás čeká další svátek. Každý vypracovaný list prosím vyfotit a poslat ke kontrole. Vím, že pro mnohé z vás je samozřejmostí rozložit dětem pracovní listy na každý „školní“ den. Nezapomínat na mimočítankovou četbu. Vás prosím o vyplnění online dotazníku rozeslaného panem ředitelem. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Marta Unčovská

 

11. 5. - Rodiče, předané pracovní listy (ČJ, AJ, M, Prv) jsou určeny na celý školní týden. Po jejich vypracování prosím odeslat ke kontrole. V prvouce budou děti plnit cvičení v pracovním sešitě. Velké díky za pochopení a spolupráci.

Marta Unčovská

 

18. 5. - Rodiče, pro děti jsem připravila zřejmě poslední soubor pracovních listů. Opět prosím odeslat práci dětí ke kontrole. Věřím, že díky pravidelné a poctivé práci dětí po čas nouzového stavu se nám od 25. 5. bude i přes velkou „přestávku“ v práci dařit a úspěšně ukončíme 2. ročník. Vám děkuji za spolupráci a trpělivost.

Marta Unčovská

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020