Úvodní stránka - Třídy - 1. A

1. A

Domácí úkoly:

 

18. 3. 2020:

Český jazyk

- slabikář: opakujte od strany 42 po stranu 61

- psaní: pořiďte si cvičný sešit, nacvičte psaní 'H', potom teprve pište do písanky, každý den napište v písance půl stránky. Pište do cvičného sešitku diktáty písmen a slabik (také dlouhé slabiky, dbejte na znaménka).

Matematika

- procvičujte pamětné počítání + a - do 10, každý den vypočítejte 1 sloupec na pracovním listu, který máte doma

Prvouka - využívejte internetové stránky (hlavně tedy témata: jaro, změny v přírodě, jarní měsíce a zvířata a jejich mláďata

K procvičování učiva můžete využít níže uvedené internetové stránky:

http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

http://www.rysava.websnadno.cz - kromě prvouky také český jazyk a matematika

https://www.vcelka.cz/ https://skolakov.eu/

 

23. 3. 2020:

Český jazyk

- slabikář: procvičovat čtení předchozích stran po str. 61, nově číst strany 62 a 63, naučit se číst slova a věty s písmenem č

- psaní: v písance psát denně i nadále půl strany, napsat diktát jednoslabičných slov, např: pes, hůl, tam, cíl, zem, nos, myš, kov,...

- pracovní listy: vypracovat pracovní listy (PL1, PL2, PL3, PL4, PL5)

Matematika

- procvičovat porovnávání do 10, (+) a (-) do 10 zpaměti, dejte dětem 12 příkladů jako pětiminutovku na (+) do 10, to samé pro (-) (např. ob den)

- pracovní listy: vypracovat pracovní list

Prvouka

- zopakujte domácí zvířata a jejich mláďata

- pracovní listy: vypracovat pracovní listy (PL1, PL2)

 

30. 3. 2020:

Český jazyk

- slabikář - strany 64-65, opakujte předchozí stránky

- psaní: procvičte probraná velká písmena formou diktátu (V, T, J, U, P, S, A, L, M, N, C, D, R, O), zkuste diktát dvouslabičných slov (máma, sele, topí, koza, jede, boty, ruka, hory, nese, váza, copy)

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2, PL3, PL4)

Matematika

- zopakujte číselnou osu (zaměřte se prosím na pořadí čísel a doplňování vynechaných čísel), zopakujte také porovnávání čísel

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2, PL3, PL4), u slovních úloh v pracovních listech dbejte na strukturu: stručný zápis - výpočet - odpověď celou větou

Prvouka

- jarní květiny na pracovních listech, ve druhém pracovním listu přiřaďte názvy rostlin a rostliny vymalujte, správné řešení - číslo názvu rostliny odpovídá písmenu v pořadí abecedy

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2)

Doporučuji i nadále sledovat na ČT2 každý všední den od 9:00 pořad UčiTelka. Doufám, že jste zdraví, přeji pevné nervy rodičům i dětem a těším se, až se budeme moci učit ve škole.

S pozdravem Vaše učitelka Alena Mašlíková

 

6. 4. 2020:

Český jazyk

- slabikář - strany 66-67

- diktát slov - např.: oko, sůl, ven, jaro, padá, nohy, louka, míza, buben, šaty

- psaní: doporučuji procvičit psaní písmen a slov na přiloženém prac. listu

- k procvičení můžete využít tento portál, sekce Český jazyk 1. třída, podsekce Budu dobře číst M, L, S, Š..., cvičení Ztracené písmenko a Skládáme slova

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2, PL3, PL4)

Matematika

- procvičit pamětné sčítání a odčítání do 10

- zkuste děti naučit posloupnost čísel do 20

- posloupnost čísel do 20 můžete procvičit na této adrese, sekce Matematika 1. třída, cvičení Počítáme do 20 (obě) a Barevné kartičky

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2, PL3)

Prvouka

- můžete si vyzkoušet "probudit" semínka hrachu či fazole (do misky dáme na dno velmi vlhkou vatu a položíme několik semínek hrachu nebo fazolek, každý den kontrolujeme, zda je vata vlhká, uvidíte, že za pár dnů Vám semínko vyklíčí, poté jej můžete zasadit do květináčku s hlínou)

- přečtěte pracovní listy (PL1, PL2)

Přeji svým žáčkám, žáčkům a jejich rodinám pěkné Velikonoce a hodně zdraví.

Alena Mašlíková

 

14. 4. 2020:

Český jazyk

- slabikář: str. 68-70

- vypracujte přiložené pracovní listy a procvičte také opis a přepis (také přiloženo)

- pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4, PL5

Matematika

- procvičujte počítání zpaměti + a - do 10

- naučte děti počítat řadu čísel od 0 do 20

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4

Prvouka

- naučte děti pořadí dnů v týdnu a vyplňte pracovní list

- na druhém pracovním listu vyluštěte s dětmi křížovku a pokuste se očíslovat pořadí vět

Nezapomeňte sledovat pořad UčiTelka na ČT2 v každý všední den v 9:00. K procvičení můžete nadále využívat webové stránky zmíněné v minulých zadáních. Ať se Vám daří, přeji pevné nervy a hodně zdraví.

Alena Mašlíková

 

20. 4. 2020:

Český jazyk

- slabikář - číst str. 74, 75, 76 (popř. zopakovat některé předchozí)

- zkuste diktát jmen - např. Ota, Ema, Pepa, Nela, Hana, Cilka, Šárka, Zuzka, Tonda, Jirka

- vypracujte pracovní listy, také list do psaní - opis a přepis

- pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4

Matematika

- stále opakujte sčítání a odčítání do 10 zpaměti

- procvičte posloupnost čísel od 0 do 20

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4, PL5

Prvouka

- procvičte s dětmi hlavní znaky ročních období (jaro, léto, podzim, zima)

- naučte děti pořadí měsíců v roce (leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec)

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2

Zdravím rodiče i děti, přeji Vám výdrž při školní práci a pevné zdraví.

Alena Mašlíková

 

27. 4. 2020:

Český jazyk

- slabikář: strany 71, 72 a 73, opakujte i předchozí strany podle uvážení

- psaní - opět opis a přepis

- diktát slov, např.: mouka, koulí, hotel, rýže, Helena, zajíc, budka, kořeny, zebra, Vašek

- pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4

Matematika

- stále procvičujte sčítání a odčítání do 10 zpaměti

- nově počítání do 20 a porovnávání čísel do 20

- znázorňování prvků podle počtu

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2, PL3

Prvouka - ptáci na jaře

- rozlišujeme ptáky stěhovavé a stálé

- ke stěhovavým ptákům patří: vlaštovka, jiřička, čáp, špaček a kukačka (tito ptáci se stěhují na podzim z našich oblastí proto, že by neměli přes zimu potravu - živí se hmyzem, larvami, popř. obojživelníky.)

- stálí ptáci zůstávají přes zimu v naší zemi (např. vrabec, kos, vrána)

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2

Milé děti, vím, že jste doma už delší dobu, někteří byste raději chodili do školy, doufejme, že to už dlouho nepotrvá a opět se bezpečně sejdeme ve škole. Všechny Vás zdravím, i Vaše rodiče, hlavně buďte zdraví.

Vaše učitelka Alena Mašlíková

 

4. 5. 2020:

Český jazyk

- slabikář: str. 77, 78, 79

- procvičte opis a přepis

- můžete zkusit diktát slov: slon, cvik, pruh, dráp, kožich, mráz, růže, talíř, brýle, čočka

- pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4

Matematika

- zopakujte pořadí čísel od 0 do 20

- procvičte rozklad čísel na desítky a jednotky

- počítejte jednoduché příklady na sčítání, přidávejte jednotky vždy k desítce

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4

Prvouka - ptáci na jaře

- vypracujte pracovní list k rozlišování domácích zvířat a volně žijících zvířat

- u dalšího pracovního listu se při vypracování zaměřte na hlavní znaky savců (rodí živá mláďata, dýchají plícemi a po narození sají mateřského mléko) a na to, že i člověk je savcem

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2

Všem rodičům i dětem přeji hodně zdraví a trpělivosti při školní práci.

Alena Mašlíková

 

11. 5. 2020:

Český jazyk

- slabikář - přečíst str. 80-83

- naučte své děti psát g a G a slova s těmito písmeny

- diktát slov - např.: cukr, housle, polévka, kůra, chodba, jídelna, tříska, želva, fazole, kytara

- pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4

Matematika

- procvičte odčítání do 20, odčítejte celou desítku a jednotky

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4

Prvouka

- pracovní list o včelkách - proč jsou důležité pro rostliny a tím i pro nás

- pracovní list svátek maminek - prodiskutujte s dětmi o tom, co vše dělají maminky pro děti a rodinu

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2

Úlohy přes web školy zadám všem ještě také příští týden. Doufám, že se budeme moci začít učit 25. května přímo ve škole. Mějte se pěkně a přeji pevné zdraví.

Alena Mašlíková

 

18. 5. 2020:

Český jazyk

- slabikář - str. 84-87

- procvičte čtení slov s ď, ť, ň a dě, tě, ně

- opis a přepis slov s těmito písmeny a slabikami je přiložen

- diktát slov - chleba, žirafa, gumáky, houska, košík, Tomáš, Eliška, Bára, Marek, Radovan

- pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4, PL5

Matematika

- procvičujte na pracovních listech sčítání do 20 bez přechodu desítky

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2, PL3

Prvouka

- zopakujte na pracovních listech téma zvířat a jejich mláďat

- vypracujte pracovní listy: PL1, PL2

Těším se na děti 25. 5., první týden se budeme věnovat opakování a procvičování v hlavních předmětech. Všem přeji hodně zdraví a pěkné dny.

Alena Mašlíková

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020