Úvodní stránka - Základní škola - Fotogalerie

FOTOGALERIE

Lyžařský výcvik
Maškarní karneval
Olympijský festival
Mikulášská nadílka
Jeseníky za humny
Otevření herny
Básnická střeva
Recitační soutěž
Setkání seniorů
Rozsvícení ván. stromu
Drakiáda
Beseda o závislosti
Přespolní běh ZŠ
Divadélko pro školy
Zahájení školního roku

Beseda o závislosti - 5. 10. 2017:

5. října 2017 jsme přivítali v naší škole ředitele PPPP Ostrava, p. Tomáše Veličku, aby žákům 2. stupně předal důležité poznatky ze své praxe o současném kyberprostoru, který nejenže poskytuje mnoho informací, zároveň ale i dost nástrah, na které musí být současná mládež (ale i dospělí) řádně připravena.

Pan ředitel zmínil, že současné výzkumy mezi žáky, kteří navštěvují základní školy, poodhalily alarmující čísla rizikovosti chování dětí na internetu, proto byla během besedy v délce dvou vyučovacích hodin skloňována nejčastěji tato slova: kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, flaming, hoax, fishing, sexting.

Naši žáci se velmi horlivě zapojovali do diskuze, kladli různé otázky, své postřehy sdíleli s ostatními účastníky, bylo znát, že mnohé informace slyší poprvé v životě – například ty, které se týkají osobních dat na faceboku. Asi si moc dobře uvědomili, že budou muset být v budoucnu mnohem více ostražití.

Dle odezvy dětí byla beseda velmi přínosná a obohacující.

Mgr. Bartoňková Lenka

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2017